با توجه به مکان جغرافیایی این فروشگاه که در مرکز شهر می باشد سفارشات هرچه سریعتر به دست مشتریان خواهد رسید.